صنعت سقف البرز خاورمیانه

نوار درزگير

نوار درزگير

اين محصول جهت جلوگيري از ترك خوردن بتونه در محل اتصال صفحات گچي استفاده مي شود ،محصول توليد تايوان مطابق با استاندرد knauf است.

ساخت كشور :

تايوان

واحد شمارش :

عدد

قيمت ها:

نوار درزگیر 75,000 ریال