صنعت سقف البرز خاورمیانه

سپری نمایان

سپری نمایان

سپري 60X60 از نوع بال بلند با كليك هاي استاندارد ورنگ كوره اي سفيد محصول كشور تايوان

نام سقف کاذب مشبک :

سپری نمایان

توضیحات :

این محصول که شامل سپری 3.60 سپری1.20 و سپری 0.6 و نبشی L24 است ؛ از تولیدکنندگان معتبر خریداری و وارد می شود.

قيمت ها:

سپری 3.6 15,700 ریال

سپری 1.2 13,500 ریال

سپری 60 13,500 ریال