صنعت سقف البرز خاورمیانه

فنر دوبل استیل

فنر دوبل استیل

فنر دوبل استيل (بست اتصال آويز دوبل)

به همراه مفتول آويز گالوانيزه 4 سيستم آويزگيري استاندارد در سقف كاذب شبكه ميباشد.

هر بسته شامل 150 عدد بوده و هر كارتن شامل 6 بسته ميباشد.

ساخت كشور :

آلمان

واحد شمارش :

عدد

بسته بندي :

هر بسته 150 عدد هر كارتن 6 بسته